Open CBS

Variabelen

De volgende variabelen worden ontsloten:

Handle Naam Eenheid
ForensenArbeid/Werkzame personen/Forensen%
TotaalArbeid/Werkzame personen/Totaal%
Werkzame_personen_jaarmutatieArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen jaarmutatie%-punt
AutochtonenArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar herkomst/Autochtonen%
Niet-westerse_allochtonen2Arbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar herkomst/Niet-westerse allochtonen%
Westerse_allochtonen2Arbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar herkomst/Westerse allochtonen%
CommerciŽle_dienstverlening_totaalArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/CommerciŽle dienstverlening/CommerciŽle dienstverlening totaal%
HandelArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/CommerciŽle dienstverlening/Handel%
Overige_commerciŽle_dienstverleningArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/CommerciŽle dienstverlening/Overige commerciŽle dienstverlening%
IndustrieArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Industrie%
LandbouwArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Landbouw%
GezondheidszorgArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Niet commerciŽle dienstverlening/Gezondheidszorg%
Niet-commerciŽle_dienstverlening_totaalArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Niet commerciŽle dienstverlening/Niet-commerciŽle dienstverlening totaal%
OnderwijsArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Niet commerciŽle dienstverlening/Onderwijs%
Overige_niet-commerciŽle_dienstverleningArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Niet commerciŽle dienstverlening/Overige niet-commerciŽle dienstverlening%
Onbekende_sectorArbeid/Werkzame personen/Werkzame personen naar sector/Onbekende sector%
ZelfstandigenArbeid/Werkzame personen/Zelfstandigen%
Aantal_agrarische_bedrijvenBedrijven/Agrarische bedrijven/Aantal agrarische bedrijvenaantal
Agrarische_bedrijven_jaarmutatieBedrijven/Agrarische bedrijven/Agrarische bedrijven jaarmutatie%
CombinatiebedrijvenBedrijven/Agrarische bedrijven/Agrarische bedrijven naar hoofdtype/Combinatiebedrijven%
GewassenbedrijvenBedrijven/Agrarische bedrijven/Agrarische bedrijven naar hoofdtype/Gewassenbedrijven%
VeeteeltbedrijvenBedrijven/Agrarische bedrijven/Agrarische bedrijven naar hoofdtype/Veeteeltbedrijven%
Agrarische_bedrijven_vijfjaarsmutatieBedrijven/Agrarische bedrijven/Agrarische bedrijven vijfjaarsmutatie%
CommerciŽle_dienstverleningBedrijven/Bedrijfsvestigingen (excl. agrarisch)/Bedrijfsvestigingen naar activiteit/CommerciŽle dienstverlening%
Industrie1Bedrijven/Bedrijfsvestigingen (excl. agrarisch)/Bedrijfsvestigingen naar activiteit/Industrie%
Niet-commerciŽle_dienstverleningBedrijven/Bedrijfsvestigingen (excl. agrarisch)/Bedrijfsvestigingen naar activiteit/Niet-commerciŽle dienstverlening%
Bedrijfsvestigingen_tot_en_met_2006Bedrijven/Bedrijfsvestigingen (excl. agrarisch)/Bedrijfsvestigingen tot en met 2006code
Bedrijfsvestigingen_vanaf_2007Bedrijven/Bedrijfsvestigingen (excl. agrarisch)/Bedrijfsvestigingen vanaf 2007aantal
Aantal_inwonersBevolking/Aantal inwonersaantal
MarokkoBevolking/Allochtonen/Niet-westers/Marokko%
Nederlandse_Antillen_en_ArubaBevolking/Allochtonen/Niet-westers/Nederlandse Antillen en Aruba%
Niet-westers_totaalBevolking/Allochtonen/Niet-westers/Niet-westers totaal%
Overig_niet-westersBevolking/Allochtonen/Niet-westers/Overig niet-westers%
SurinameBevolking/Allochtonen/Niet-westers/Suriname%
TurkijeBevolking/Allochtonen/Niet-westers/Turkije%
Westers_totaalBevolking/Allochtonen/Westers totaal%
GehuwdBevolking/Bevolking naar burgerlijke staat/Gehuwd%
GescheidenBevolking/Bevolking naar burgerlijke staat/Gescheiden%
OngehuwdBevolking/Bevolking naar burgerlijke staat/Ongehuwd%
VerweduwdBevolking/Bevolking naar burgerlijke staat/Verweduwd%
0_tot_15_jaarBevolking/Bevolking naar leeftijdsgroep/0 tot 15 jaar%
15_tot_25_jaarBevolking/Bevolking naar leeftijdsgroep/15 tot 25 jaar%
25_tot_45_jaarBevolking/Bevolking naar leeftijdsgroep/25 tot 45 jaar%
45_tot_65_jaarBevolking/Bevolking naar leeftijdsgroep/45 tot 65 jaar%
65_jaar_en_ouderBevolking/Bevolking naar leeftijdsgroep/65 jaar en ouder%
BevolkingsdichtheidBevolking/Bevolkingsdichtheidaantal inwoners per km≤
Geboorte_relatiefBevolking/Geboorte en sterfte/Geboorte relatiefper 1 000 inwoners
Geboorte_totaalBevolking/Geboorte en sterfte/Geboorte totaalaantal
Sterfte_relatiefBevolking/Geboorte en sterfte/Sterfte relatiefper 1 000 inwoners
Sterfte_totaalBevolking/Geboorte en sterfte/Sterfte totaalaantal
MannenBevolking/Mannenaantal
HuishoudensBevolking/Mutatiecijfers/Jaarmutaties/Huishoudens%
InwonersBevolking/Mutatiecijfers/Jaarmutaties/Inwoners%
Niet-westerse_allochtonenBevolking/Mutatiecijfers/Jaarmutaties/Niet-westerse allochtonen%-punt
Westerse_allochtonenBevolking/Mutatiecijfers/Jaarmutaties/Westerse allochtonen%-punt
Huishoudens1Bevolking/Mutatiecijfers/Vijfjaarsmutaties/Huishoudens%
Inwoners1Bevolking/Mutatiecijfers/Vijfjaarsmutaties/Inwoners%
Niet-westerse_allochtonen1Bevolking/Mutatiecijfers/Vijfjaarsmutaties/Niet-westerse allochtonen%-punt
Westerse_allochtonen1Bevolking/Mutatiecijfers/Vijfjaarsmutaties/Westerse allochtonen%-punt
EenpersoonshuishoudensBevolking/Particuliere huishoudens/Eenpersoonshuishoudens%
Gemiddelde_huishoudensgrootteBevolking/Particuliere huishoudens/Gemiddelde huishoudensgrootteaantal
Huishoudens_met_kinderenBevolking/Particuliere huishoudens/Huishoudens met kinderen%
Huishoudens_totaalBevolking/Particuliere huishoudens/Huishoudens totaalaantal
Huishoudens_zonder_kinderenBevolking/Particuliere huishoudens/Huishoudens zonder kinderen%
Verhuismobiliteit_relatiefBevolking/Verhuismobiliteit relatiefper 1 000 inwoners
VrouwenBevolking/Vrouwenaantal
Agrarisch_terreinBodemgebruik/Niet-stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Agrarisch terreinha
Bos_en_open_natuurlijk_terreinBodemgebruik/Niet-stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Bos en open natuurlijk terreinha
Totaal_niet-stedelijk_bodemgebruikBodemgebruik/Niet-stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Totaal niet-stedelijk bodemgebruikha
Agrarisch_terrein1Bodemgebruik/Niet-stedelijk bodemgebruik/In percentage/Agrarisch terrein%
Bos_en_open_natuurlijk_terrein1Bodemgebruik/Niet-stedelijk bodemgebruik/In percentage/Bos en open natuurlijk terrein%
Totaal_niet-stedelijk_bodemgebruik1Bodemgebruik/Niet-stedelijk bodemgebruik/In percentage/Totaal niet-stedelijk bodemgebruik%
Bebouwd_terreinBodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Bebouwd terreinha
RecreatieterreinBodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Recreatieterreinha
Semi-bebouwd_terreinBodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Semi-bebouwd terreinha
Totaal_stedelijk_bodemgebruikBodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Totaal stedelijk bodemgebruikha
VerkeersterreinBodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In hectare land/Verkeersterreinha
Bebouwd_terrein1Bodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In percentage/Bebouwd terrein%
Recreatieterrein1Bodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In percentage/Recreatieterrein%
Semi-bebouwd_terrein1Bodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In percentage/Semi-bebouwd terrein%
Totaal_stedelijk_bodemgebruik1Bodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In percentage/Totaal stedelijk bodemgebruik%
Verkeersterrein1Bodemgebruik/Stedelijk bodemgebruik/In percentage/Verkeersterrein%
Aandeel_stadsverwarmingEnergie/Aandeel stadsverwarming%
Gemiddeld_elektriciteitsverbruikEnergie/Gemiddeld elektriciteitsverbruikkWh
Gemiddeld_gasverbruikEnergie/Gemiddeld gasverbruikm≥
Aantal_inkomensontvangersInkomen/Aantal inkomensontvangersaantal
Gemiddeld_inkomen_per_inkomensontvangerInkomen/Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger1 000 euro
Gemiddeld_inkomen_per_inwonerInkomen/Gemiddeld inkomen per inwoner1 000 euro
Hoge_inkomensInkomen/Hoge inkomens%
Lage_inkomensInkomen/Lage inkomens%
Niet_actievenInkomen/Niet actieven%
PensioenontvangersInkomen/Pensioenontvangers%
BedrijfsmotorvoertuigenMotorvoertuigen/Bedrijfsmotorvoertuigenaantal
MotortweewielersMotorvoertuigen/Motortweewielersaantal
Personenauto's_jaarmutatieMotorvoertuigen/Personenauto's/Personenauto's jaarmutatie%
Personenauto's_naar_oppervlakteMotorvoertuigen/Personenauto's/Personenauto's naar oppervlakteper km≤
Personenauto's_per_huishoudenMotorvoertuigen/Personenauto's/Personenauto's per huishoudenper huishouden
Personenauto's_totaalMotorvoertuigen/Personenauto's/Personenauto's totaalaantal
Personenauto's_vijfjaarsmutatieMotorvoertuigen/Personenauto's/Personenauto's vijfjaarsmutatie%
Leerlingen_voortgezet_onderwijsOnderwijs/Leerlingen voortgezet onderwijs
Studenten_hoger_onderwijsOnderwijs/Studenten hoger onderwijs%
Studenten_hoger_onderwijs_jaarmutatieOnderwijs/Studenten hoger onderwijs jaarmutatie%-punt
LandOppervlakte/Landhectare
Totaal1Oppervlakte/Totaalhectare
WaterOppervlakte/Waterhectare
Algemene_bijstandsuitk._jaarmutatieSociale zekerheid/Uitkeringen Algemene bijstand (ABW/WWB)/Algemene bijstandsuitk. jaarmutatie%
Algemene_bijstandsuitkeringen_relatiefSociale zekerheid/Uitkeringen Algemene bijstand (ABW/WWB)/Algemene bijstandsuitkeringen relatiefper 1 000 huishoudens
Algemene_bijstandsuitkeringen_totaalSociale zekerheid/Uitkeringen Algemene bijstand (ABW/WWB)/Algemene bijstandsuitkeringen totaalaantal
AO-uitkeringen_jaarmutatieSociale zekerheid/Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid (AO)/AO-uitkeringen jaarmutatie%
AO-uitkeringen_relatiefSociale zekerheid/Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid (AO)/AO-uitkeringen relatiefper 1 000 inwoners 15-64 jaar
AO-uitkeringen_totaalSociale zekerheid/Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid (AO)/AO-uitkeringen totaalaantal
WW-uitkeringen_jaarmutatieSociale zekerheid/Uitkeringen Werkloosheid (WW)/WW-uitkeringen jaarmutatie%
WW-uitkeringen_relatiefSociale zekerheid/Uitkeringen Werkloosheid (WW)/WW-uitkeringen relatiefper 1 000 inwoners 15-64 jaar
WW-uitkeringen_totaalSociale zekerheid/Uitkeringen Werkloosheid (WW)/WW-uitkeringen totaalaantal
UitkeringsontvangersSociale zekerheid/Uitkeringsontvangers%
Uitkeringsontvangers_>_1_jaarSociale zekerheid/Uitkeringsontvangers > 1 jaar%
Uitkeringsontvangers_jaarmutatieSociale zekerheid/Uitkeringsontvangers jaarmutatie%-punt
Afstand_tot_oprit_hoofdverkeerswegVoorzieningen/Afstand tot oprit hoofdverkeerswegkm
Afstand_tot_huisartsenpostVoorzieningen/Gezondheid/Afstand tot huisartsenpostkm
Binnen_1_kmVoorzieningen/Gezondheid/Huisartsenpraktijk/Aantal huisartsenpraktijken/Binnen 1 kmaantal
Binnen_3_kmVoorzieningen/Gezondheid/Huisartsenpraktijk/Aantal huisartsenpraktijken/Binnen 3 kmaantal
Binnen_5_kmVoorzieningen/Gezondheid/Huisartsenpraktijk/Aantal huisartsenpraktijken/Binnen 5 kmaantal
Afstand_tot_huisartsenpraktijkVoorzieningen/Gezondheid/Huisartsenpraktijk/Afstand tot huisartsenpraktijkkm
Binnen_10_kmVoorzieningen/Gezondheid/Ziekenhuis, excl. buitenpolikliniek/Aantal ziekenhuizen/Binnen 10 kmaantal
Binnen_20_kmVoorzieningen/Gezondheid/Ziekenhuis, excl. buitenpolikliniek/Aantal ziekenhuizen/Binnen 20 kmaantal
Afstand_tot_ziekenhuisVoorzieningen/Gezondheid/Ziekenhuis, excl. buitenpolikliniek/Afstand tot ziekenhuiskm
Binnen_1_km1Voorzieningen/Kinderdagverblijf/Aantal kinderdagverblijven/Binnen 1 kmaantal
Binnen_3_km1Voorzieningen/Kinderdagverblijf/Aantal kinderdagverblijven/Binnen 3 kmaantal
Binnen_5_km1Voorzieningen/Kinderdagverblijf/Aantal kinderdagverblijven/Binnen 5 kmaantal
Afstand_tot_kinderdagverblijfVoorzieningen/Kinderdagverblijf/Afstand tot kinderdagverblijfkm
StedelijkheidWijken en buurten/Stedelijkheidcode
Gemiddelde_woningwaardeWonen/Gemiddelde woningwaarde1 000 euro
HuurwoningenWonen/Woningen naar eigendom/Huurwoningen%
KoopwoningenWonen/Woningen naar eigendom/Koopwoningen%
WoningvoorraadWonen/Woningvoorraadaantal